Ochrana soukromí společnosti Sounds Good Agency

Tyto zásady ochrany soukromí platí pro užívání softwaru, webových stránek, newsletterů, příruček a dalších služeb nebo produktů včetně akcí (“Služby”), které poskytuje, provozuje nebo pořádá společnost Sounds good agency, s. r. o., IČO: 07547455, Sídlo: Cyrilská 508/7, Brno 60200, Česká republika (“Sounds Good Agency” nebo “my”).

Pokud se registrujete k našim Službám nebo pokud je Vy nebo Váš zaměstnavatel využíváte a dále pokud u nás žádáte o práci a pokud nám dodáváte služby, pracujeme s Vašimi osobními údaji podle následujících pravidel:

(1) S jakými osobními údaji pracujeme?

S Vaší emailovou adresou a s dalšími informacemi, které nám poskytujete při registraci k našim Službám, (například když se přihlašujete k newsletteru nebo na webinář nebo k testování naší nové služby, případně když si u nás objednáváte eshop) a při využívání našich Služeb nebo s údaji, které nám dáte když žádáte o práci u nás nebo s údaji o naší spolupráci, pokud nám dodáváte služby.

(2) Kdo s Vašimi údaji pracuje?

Sounds Good Agency jako správce a osoby, které nám dodávají různé služby, jako zpracovatelé. Můžete nás kontaktovat na adrese sídla nebo emailem info@soundsgood.cz.

(3) Proč s Vašimi údaji pracujeme?

(A) Abychom Vám mohli poskytnout Služby, které jste si objednali. Například když se přihlásíte k newsletteru, budeme Vám posílat novinky o nás, našich Službách, našich partnerech a jejich službách. Takové zpracování je nutné ke splnění smlouvy s Vámi.

(B) Abychom Vám mohli poskytnout Služby, které si objednal Váš zaměstnavatel. Například pokud s námi komunikujete za zaměstnavatele, budeme pracovat s Vašimi kontaktními údaji. To je naším oprávněným zájmem.

(C) Abychom propagovali a zlepšovali Služby. Pokud užíváte naše Služby, například pokud se přihlásíte na naši akci, budeme Vás čas od času informovat o novinkách ohledně této akce nebo ohledně podobných Služeb. To platí, i když se nepřihlásíte k newsletteru. Zasílání newsletterů ovšem můžete kdykoliv odmítnout. Pokud se účastníte naší akce, můžeme Vaši fotku z účasti na akci využít k propagaci. Propagace a zlepšování Služeb je naším oprávněným zájmem.

(D) Abychom ochránili svá práva. Například pokud nám udělujete licenci k Vašemu příspěvku, potřebujeme si uchovat Vaše identifikační údaje. To je naším oprávněným zájmem.

(E) Abychom s Vámi jednali o Vašem zaměstnání u nás.

(F) Abychom plnili své právní povinnosti. Například pokud se odhlásíte z newsletteru, budeme s touto informací pracovat, abychom Vám už odmítnuté newslettery neposlali.

(G) Abychom mohli plnit a čerpat smlouvu o Vašich dodávkách pro nás. To je plněním smlouvy i naším oprávněným zájmem.

(4) Jak dlouho budeme s údaji pracovat

S údaji k účelu (A) budeme pracovat, dokud se neodhlásíte ze zasílání newsletterů nebo  jiné Služby nebo takovou Službu přestanete používat.

S údaji k účelu (B) budeme pracovat, dokud se Váš zaměstnavatel neodhlásí ze zasílání newsletterů nebo jiné Služby nebo takovou Službu přestane používat nebo dokud se nedozvíme, že už nepracujete pro zaměstnavatele, který užívá naše Služby.

S údaji k účelu (C) budeme pracovat, dokud trvá náš oprávněný zájem nebo takové zpracování oprávněně neodmítnete.

S údaji k účelu (D) budeme pracovat, dokud trvá náš oprávněný zájem nebo takové zpracování oprávněně neodmítnete, ale ne déle než 5 let od Vaší poslední komunikace vůči nám nebo od skončení smlouvy mezi námi.

S údaji k účelu (E) budeme pracovat, dokud jednáme o Vaší práci u nás, ale ne déle než 6 měsíců od Vaší poslední komunikace vůči nám.

S údaji k účelu (F) budeme pracovat, dokud trvá právní povinnost.

S údaji k účelu (G) budeme pracovat, dokud nám dodáváte služby nebo zboží

(5) Kde s Vašimi daty pracujeme?

V EU. Pokud předáme údaje mimo EU, bude jejich ochrana zajištěna podle standardních smluvních doložek nebo v režimu rozhodnutí o Privacy Shield, programu spolupráce s USA – bližší informace jsou na stránkách Evropské komise.

(6) Vaše práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – můžete od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom s jakými Vašimi konkrétními údaji pracujeme a jak s nimi pracujeme), omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovat) a jejich opravu a výmaz (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky), dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat nám email na info@soundsgood.cz a my Vám rádi pomůžeme s uplatněním Vašich práv. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u národního dozorového úřadu (Pro ČR www.uoou.cz).

Námitky proti zpracování: Pokud nesouhlasíte s tím, abychom Vaše údaje používali k zasílání newsletterů, můžete to odmítnout. Nejjednodušší je využít odkaz, který je v každém newsletteru, případně nám námitku můžete poslat emailem nebo dopisem, a pokud je to technicky možné, pak i při registraci. Pokud takové zpracování odmítnete, přestaneme Vám posílat newslettery. Můžete odmítnout i jiná zpracování založená na oprávněném zájmu a my je omezíme, pokud neprokážeme závažné a kvalifikované oprávněné důvody pro zpracování.

Pojďme začít

Naším cílem je vybudovat silnou a trvalou spolupráci.
David
Robin
João
Eva